Lesreglement

Lesreglement 


Artikel 1
 

 • Onder een lesuur wordt verstaan een tijdseenheid van 50 minuten. U heeft 60 minuten de beschikking over baan/banen.  
 • Onder een halfuur les wordt verstaan een tijdseenheid van 25 minuten. U heeft 30 minuten de beschikking over de baan/banen. 


Artikel 2
 

 • Om les te kunnen hebben op H.L.T.C. Leimonias dienen junioren lid te worden van de vereniging. Inschrijven kan via Leimonias.nl 
 • Junioren zijn degenen die per 1 januari van het les jaar nog niet de 18-jarige leeftijd hebben bereikt. 
 • Bij Tennispark Hanenburg is lidmaatschap voor lessen niet verplicht. De baanhuur bij Tennispark Hanenburg is in het lestarief opgenomen.  


Artikel 3
 

 • Aanstelling c.q. toewijzing van een leraar is voorbehouden aan de directie bij Van Hal Tennis 


Artikel 4
 

 • Er wordt in principe geen les gegeven op officiële feestdagen. Koningsdag, Pasen, Pinksteren en Hemelvaartsdag. Er wordt ook geen les gegeven in de basis schoolvakanties. 
 • De les data zijn te vinden op vanhaltennis.nl 
 • Van Hal Tennis behoudt zich het recht voor om inhaallessen te plannen tijdens de officiële feestdagen en vakanties. 


Artikel 5
 

 • De lestijden zullen 1 week voor de start van de cursus bekend gemaakt worden. 


Artikel 6
 

 • Bij ziekte of afwezigheid van de trainer zal de training:  
  1. worden verzorgd door een vervangende trainer.
  2. op een, in overleg te bepalen, later tijdstip worden ingehaald.
 • Bij slecht weer/regen zal de eerste training die niet door kan gaan worden ingehaald, een tweede training is voor risico van de leerling(en), de derde wordt opnieuw ingehaald. Na meer dan 2 inhaallessen kan Van Hal Tennis ervoor kiezen om de rest van de inhaallessen te geven in de vorm van een tennisclinic of tennisevenement.  
 • Eenmaal aangevangen lessen die door weersomstandigheden moeten worden gestopt, worden niet ingehaald. 
 • Gemiste groepslessen kunnen als de les gegeven is, niet ingehaald worden en zal komen te vervallen.  
 • Gemiste privélessen kunnen, mits 24 van te voren afgezegd, ingehaald worden in overleg met de leraar, is dit niet het geval vervalt de les.
 • Bij meer dan 4 afgemelde privélessen zullen de lessen niet meer ingehaald worden en komen te vervallen.
 • Bij de start van het nieuwe lesgeefseizoen zullen alle inhaallessen van het voorgaande seizoen komen te vervallen.
 • Als je vanwege blessure, operatie of andere onvoorziene omstandigheden een langere periode geen les kan volgen mag je een speler van je eigen niveau jouw plek voor bepaalde tijd in laten nemen. 
 • Bij een force majeure (overmacht) is Van Hal tennis niet verplicht lessen in te halen of restitutie op het lesgeld te geven. De lessen komen hierbij te vervallen.  

 
Artikel 7 

 • Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat men een betalingsverplichting aan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de cursus. 
 • Na de eerste week van de lessen zal er gefactureerd worden door Van Hal Tennis. Betaling van de verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan binnen 2 weken na datum vermeld op de factuur. 
 • Bij een 2e herinnering wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met € 7,50. Bij de 3e herinnering komt daar nogmaals € 7,50 bovenop, waarna het dossier uit handen wordt gegeven aan een incassobureau.  
 • Bij tussentijdse beëindiging van de cursus door de cursist blijft het lesgeld verschuldigd. 
 • U kunt maximaal 2 weken voor de start van de cursus uw inschrijving kosteloos intrekken. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Gebeurd dit niet bent u verplicht te betalen.
 • In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt geen restitutie van het lesgeld of een deel daarvan. Deze lessen zullen niet ingehaald worden en u bent verplicht de gehele factuur te betalen.  
 • Onze prijzen zijn gebaseerd op een serielessen van een heel seizoen. Stroomt u later in zullen wij de prijzen pro rata aanpassen naar het aantal te volgen lessen. Hoe meer lessen u afneemt hoe goedkoper het per les is.
  • Afname van 15 tot 18 lessen:   Geen extra kosten.
  • Afname van 10 tot 14 lessen:  € 10,- extra kosten.
  • Afname van 5 tot 9 lessen:     € 20,- extra kosten.
 • Losse privé lessen kosten € 55,- per uur exclusief baanhuur als u al les heeft in het reguliere seizoen. Heeft u nog geen les bij ons kost een losse privé les € 58,- per uur exclusief baanhuur.

Artikel 8 

 • Van Hal Tennis gaat volgens de AVG-wet zorgvuldig met uw gegevens om.  Voor meer informatie over de privacy voorwaarden zie onze pagina: Privacy voorwaarden.


Artikel 9
 

 • Directie en medewerkers van Van Hal Tennis zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten. 


Artikel 10
 

 • Dit reglement is geldig vanaf zomerseizoen 2022 en kan per seizoen herzien worden.