Reglement

Lesreglement Artikel 1
 • Onder een lesuur wordt verstaan een tijdseenheid van 50 minuten. U heeft 60 minuten de beschikking over baan/banen.
 • Onder een halfuur les wordt verstaan een tijdseenheid van 25 minuten. U heeft 30 minuten de beschikking over de baan/banen.
Artikel 2
 • Om les te kunnen hebben op H.L.T.C. Leimonias dienen junioren lid te worden van de vereniging. Inschrijven kan via Leimonias.nl
 • Junioren zijn degenen die per 1 januari van het les jaar nog niet de 18-jarige leeftijd hebben bereikt.
 • Bij HTV Hanenburg is lidmaatschap voor lessen niet verplicht. In het lestarief zit de baanhuur verwerkt.
Artikel 3
 • Aanstelling c.q. toewijzing van een leraar is voorbehouden aan de directie van Van Hal Tennis
Artikel 4
 • Afhankelijk van de aanmelding kan de groepsgrootte (en dus de hoogte van de trainingskosten) aangepast worden. Dit zal in overleg gebeuren.
Artikel 5
 • Er wordt in principe geen les gegeven op officiële feestdagen. Koningsdag, Pasen, Pinksteren en Hemelvaartsdag. Er wordt ook geen les gegeven in de basis schoolvakanties.
 • De les data zijn te vinden op vanhaltennis.nl
 • Van Hal Tennis behoudt zich het recht voor om inhaallessen te plannen tijdens de officiële feestdagen en vakanties.
Artikel 6
 • De lestijden zullen 1 week voor de start van de cursus bekend gemaakt worden.
Artikel 7
 • Bij ziekte of afwezigheid van de trainer zal de training: 1. worden verzorgd door een vervangende trainer. 2. op een, in overleg te bepalen, later tijdstip worden ingehaald
 • Bij slecht weer/regen zal de eerste training die niet door kan gaan worden ingehaald, een tweede training is voor risico van de leerling(en), de derde wordt opnieuw ingehaald. Na meer dan 2 inhaallessen kan Van Hal Tennis ervoor kiezen om de rest van de inhaallessen te geven in de vorm van een clinic of evenement.
 • Eenmaal aangevangen lessen die door weersomstandigheden moeten worden gestopt, worden niet ingehaald.
 • Gemiste groepslessen kunnen alleen ingehaald worden indien er een plek is in een geschikte groep. Is dit niet het geval kan de les niet ingehaald worden.
 • Gemiste privélessen kunnen, mits 24 van te voren afgezegd, ingehaald worden in overleg met de leraar.
Artikel 8
 • Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat men een betalingsverplichting aan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de cursus.
 • Na de eerste week van de lessen zal er gefactureerd worden door Van Hal Tennis. Betaling van de verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan binnen 2 weken na datum vermeld op de factuur.
 • Bij een 2e herinnering wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met € 7,50. Bij de 3e herinnering komt daar nogmaals € 7,50 bovenop, waarna het dossier uit handen wordt gegeven aan een incassobureau.
 • Bij tussentijdse beëindiging van de cursus door de cursist blijft het lesgeld verschuldigd.
 • U kunt maximaal 2 weken voor de start van de cursus uw inschrijving kosteloos intrekken. Dit dient schriftelijk te gebeuren.
 • In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt geen restitutie van het lesgeld of een deel daarvan.
Artikel 9
 • Van Hal Tennis gaat volgens de AVG-wet zorgvuldig met uw gegevens om.
Artikel 10
 • Directie en medewerkers van Van Hal Tennis zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
Artikel 11 Privacyvoorwaarden
Onlosmakelijk onderdeel van dit reglement vormen de privacyvoorwaarden zoals vermeld hieronder.