Reglement

Lesreglement

Artikel 1

 • Onder een lesuur wordt verstaan een tijdseenheid van 50 minuten. U heeft 60 minuten de beschikking over baan/banen. 
 • Onder een halfuur les wordt verstaan een tijdseenheid van 25 minuten. U heeft 30 minuten de beschikking over de baan/banen.

Artikel 2

 • Voor de zomerlessen dienen junioren lid te worden van HLTC Marlot. Inschrijven kan via hltcmarlot.nl. Dit dient voor de eerste les gedaan te worden.. 
 • Junioren zijn degenen die per 1 januari van het les jaar nog niet de 18-jarige leeftijd hebben bereikt.
 • Senioren hoeven geen lid te worden van HLTC Marlot maar dienen dan baanhuur te betalen.
 • Bij HTV Hanenburg is lidmaatschap voor lessen niet verplicht. In het lestarief zit de baanhuur verwerkt. 

Artikel 3

 • Aanstelling c.q. toewijzing van een leraar is voorbehouden aan de directie van Van Hal Tennis

Artikel 4

 • Afhankelijk van de aanmelding kan de groepsgrootte (en dus de hoogte van de trainingskosten) aangepast worden. Dit zal in overleg gebeuren.

Artikel 5

 • Er wordt in principe geen les gegeven op officiële feestdagen. Koningsdag, Pasen, Pinksteren en Hemelvaartsdag. Er wordt ook geen les gegeven in de basis schoolvakanties.
 • De les data zijn te vinden op vanhaltennis.nl
 • Van Hal Tennis behoudt zich het recht voor om inhaallessen te plannen tijdens de officiële feestdagen en vakanties.

Artikel 6

 • De lestijden zullen 1 week voor de start van de cursus bekend gemaakt worden.

Artikel 7

 • Bij ziekte of afwezigheid van de trainer zal de training: 1. worden verzorgd door een vervangende trainer. 2. op een, in overleg te bepalen, later tijdstip worden ingehaald
 • Bij slecht weer/regen zal de eerste training die niet door kan gaan worden ingehaald, een tweede training is voor risico van de leerling(en), de derde wordt opnieuw ingehaald. Na meer dan 2 inhaallessen kan Van Hal Tennis ervoor kiezen om de rest van de inhaallessen te geven in de vorm van een clinic of evenement. 
 • Eenmaal aangevangen lessen die door weersomstandigheden moeten worden gestopt, worden niet ingehaald.
 • Gemiste groepslessen kunnen alleen ingehaald worden indien er een plek is in een geschikte groep. Is dit niet het geval kan de les niet ingehaald worden.
 • Gemiste privélessen kunnen, mits 24 van te voren afgezegd, ingehaald worden in overleg met de leraar.

Artikel 8

 • Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat men een betalingsverplichting aan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de cursus.
 • Na de eerste week van de lessen zal er gefactureerd worden door Van Hal Tennis. Betaling van de verschuldigde lesgelden dient te worden voldaan binnen 2 weken na datum vermeld op de factuur.
 • Bij een 2e herinnering wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met € 7,50. Bij de 3e herinnering komt daar nogmaals € 7,50 bovenop, waarna het dossier uit handen wordt gegeven aan een incassobureau. 
 • Bij tussentijdse beëindiging van de cursus door de cursist blijft het lesgeld verschuldigd.
 • U kunt maximaal 2 weken voor de start van de cursus uw inschrijving kosteloos intrekken. Dit dient schriftelijk te gebeuren.
 • In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt geen restitutie van het lesgeld of een deel daarvan.

Artikel 9

 • Van Hal Tennis gaat volgens de AVG-wet zorgvuldig met uw gegevens om. Uw gegevens kunnen gedeeld worden met het Tennispark Marlot. 

Artikel 10

 • Directie en medewerkers van Van Hal Tennis zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.